In de snelle wereld van elektrische voertuigen (EV’s) verandert er veel aan het verschepen van auto’s over de oceaan. Met de snelle stijging van de export van EV’s, vooral vanuit landen als China, krijgt de manier waarop deze auto’s worden vervoerd een grote update. Bedrijven zoals BYD, een van de grootste EV-fabrikanten, lopen voorop in deze verandering, door niet alleen elektrische mobiliteit te bevorderen, maar ook door grote verbeteringen aan te brengen in de manier waarop deze voertuigen over de wereld worden vervoerd.

Toenemende vraag en uitdagingen in de EV-scheepvaartsector

De wereldwijde scheepvaartindustrie heeft te maken met grote problemen, vooral als het gaat om het verplaatsen van elektrische voertuigen (EV’s). Op dit moment zijn er niet genoeg gespecialiseerde schepen die ontworpen zijn om auto’s te vervoeren, en dat veroorzaakt problemen met hoe beschikbaar en duur transportopties zoals RORO (roll-on/roll-off) schepen zijn.

De zoektocht naar oplossing om EV’s te vervoeren

De kern van het probleem ligt in het tekort aan speciaal ontworpen schepen die zijn uitgerust om auto’s efficiënt en veilig over lange afstanden te vervoeren. Deze schepen, bekend als RORO-schepen, zijn cruciaal voor fabrikanten zoals BYD die hun voertuigen wereldwijd willen verschepen. De vraag naar EV’s heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de behoefte aan deze schepen, maar het aanbod heeft geen gelijke tred gehouden.

Historisch gedomineerd door gevestigde autofabrikanten zoals Nissan en Toyota, is de beschikbaarheid van RORO-schepen afgenomen door factoren zoals vlootvervangingen en verminderde scheepsbouw na de financiële crisis van 2008. Dit heeft geleid tot aanzienlijk hogere charterkosten voor deze schepen, met dagtarieven die historische hoogten bereiken.

In 2023 bereikten de huurprijzen voor RORO-schepen recordhoogten, waarbij de dagelijkse kosten voor het charteren van een schip aanzienlijk stegen. Vóór de pandemie en de daaropvolgende verstoringen in de scheepvaartsector waren de huurprijzen veel lager. De stijging in 2023 was zo drastisch dat het de kosten voor autofabrikanten zoals BYD om hun voertuigen over zee te vervoeren exponentieel verhoogde.

BYD’s innovaties in maritiem transport

Het tekort aan beschikbare schepen treft BYD en andere Chinese autofabrikanten hard, beperkt hun toegang tot transport en drijft de kosten op. RORO-schepen zijn cruciaal voor de logistiek van EV’s en de hoge huurprijzen drukken de winstgevendheid.

Om aan de groeiende overzeese vraag te voldoen, heeft BYD zijn eigen vloot gelanceerd, te beginnen met de BYD Explorer No.1. Dit schip vervoerde onlangs meer dan 5.000 elektrische auto’s van China naar India en verder naar Europa, wat een belangrijke stap betekende in de strategie van BYD om minder afhankelijk te zijn van externe transportdiensten.

Een belangrijke vooruitgang is de integratie van geavanceerde batterijtechnologieën in de scheepvaart. Elektrische en hybride aandrijfsystemen zijn veelbelovende alternatieven voor traditionele brandstoffen en bieden potentiële kostenbesparingen, minder impact op het milieu en meer flexibiliteit en schaalbaarheid.

Bedrijven zoals BYD, dat ambitieuze plannen heeft om zijn vloot uit te breiden met elektrische RORO-schepen, leiden deze verschuiving. Door te investeren in schepen die worden aangedreven door hernieuwbare bronnen zoals elektriciteit, kunnen bedrijven hun ecologische voetafdruk verkleinen en profiteren van kostenbesparingen en operationele verbeteringen op de lange termijn.

Groene praktijken in maritiem transport bevorderen

Technologische vooruitgang zoals verbeterde accucapaciteit, snellere oplaadtechnologieën en geavanceerde energiebeheersystemen dragen bij aan de haalbaarheid en acceptatie van elektrische en hybride schepen op grote schaal.

Naarmate deze technologieën zich verder ontwikkelen en de infrastructuur voor elektrisch opladen op zee zich verder ontwikkelt, zal de industrie naar verwachting een grotere verschuiving naar duurzame maritieme praktijken meemaken. Dit omvat niet alleen het gebruik van schonere brandstoffen, maar ook de implementatie van strengere regelgeving en beleid om milieuvriendelijke initiatieven in de scheepvaart te ondersteunen.

Uitdagingen op het gebied van veiligheid en regelgeving

De integratie van elektrische voertuigen in de wereldwijde scheepvaart brengt specifieke uitdagingen op het gebied van veiligheid en regelgeving met zich mee die essentieel zijn voor het waarborgen van de brandveiligheid en het minimaliseren van operationele risico’s. Hoewel er geen gedocumenteerde gevallen zijn van brand in elektrische voertuigen aan boord van schepen, benadrukt recent onderzoek de noodzaak van specifieke brandbestrijdingsmethoden en regelgeving om potentiële risico’s effectief te beheren.

Veiligheidsaspecten van elektrische voertuigen op schepen

Elektrische voertuigen hebben unieke brandveiligheidskenmerken die verschillen van die van traditionele voertuigen met verbrandingsmotoren. Hoewel elektrische voertuigen op het land minder vaak vlam vatten dan conventionele voertuigen, vereisen ze op schepen speciale aandacht. Een belangrijk punt van zorg is het beheersen van een brand in een elektrisch voertuig, waar traditionele brandbestrijdingsmethoden mogelijk niet effectief zijn vanwege de unieke eigenschappen van lithium-ionbatterijen.

Behoefte aan gestandaardiseerde richtlijnen en voorschriften

Het ontwikkelen en implementeren van gestandaardiseerde richtlijnen en regelgeving is cruciaal voor het waarborgen van de veiligheid bij het vervoer van elektrische voertuigen per schip. Momenteel zijn er verschillende richtlijnen van verschillende organisaties en maritieme belanghebbenden, wat leidt tot inconsistenties en verwarring in de praktijk. Een gecoördineerde internationale aanpak, mogelijk onder leiding van agentschappen zoals de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), is nodig om uniforme veiligheidsnormen vast te stellen.

Specifieke brandbestrijdingsmethoden

Het beheersen van branden in elektrische voertuigen vereist specifieke brandbestrijdingsmethoden die rekening houden met de eigenschappen van lithium-ionbatterijen. Blussystemen op basis van water, die vaak op schepen worden gebruikt, kunnen onvoldoende zijn om een brand in een elektrisch voertuig effectief te blussen vanwege het risico op een reactie met de chemische samenstelling van de batterij. Alternatieve methoden, zoals blusmiddelen op basis van specifieke chemische verbindingen of onderdrukking met inerte gassen, zijn mogelijk geschiktere opties.

Implementatie van controle- en alarmsystemen

Naast brandbestrijding is het van cruciaal belang om controle- en alarmsystemen te implementeren die vroegtijdig waarschuwen voor mogelijke problemen met elektrische voertuigen aan boord. Deze systemen moeten niet alleen branddetectie omvatten, maar ook continue bewaking van de batterijstatus en omgevingsparameters die de veiligheid kunnen beïnvloeden.

Toekomstige ontwikkelingen en regelgeving

Naarmate de technologie van elektrische voertuigen zich verder ontwikkelt, zal ook de regelgeving voor de veilige integratie ervan in de scheepvaart moeten evolueren. Toekomstige regelgeving zal waarschijnlijk strenger worden om een veilige en duurzame maritieme transportomgeving te garanderen. Dit omvat niet alleen de fysieke veiligheid van de voertuigen, maar ook de training van de bemanning en de implementatie van noodplannen.

Innovatieve oplossingen van ILS

Bij ILS zijn we toegewijd aan het verbeteren van de veiligheid in de transportindustrie, in het bijzonder bij het vervoer van elektrische voertuigen over de oceanen. Onze expertise ligt in het leveren van de “cups” die door scheepsbouwers worden gebruikt om dekken af te dichten, zodat effectieve brandbestrijding mogelijk is in geval van voertuigbranden. Met het toenemende gewicht van elektrische voertuigen in vergelijking met traditionele auto’s, hebben we onze carlashings opgewaardeerd naar een capaciteit van 3 ton, waarmee we de standaard capaciteit van 2 ton overtreffen. Deze verbeteringen stellen ons in staat om de veiligheid en stabiliteit van het transportproces te verhogen, wat cruciaal is voor het veiligstellen van waardevolle lading en het waarborgen van de operationele integriteit. Bij ILS blijven we innoveren om te voldoen aan de groeiende vraag naar veilige en efficiënte transportoplossingen in een snel veranderend landschap.

Een nieuw koers uitzetten

De transformatie van EV-transport over oceanen markeert een cruciale verschuiving in de maritieme industrie. Bedrijven zoals BYD leiden deze verandering door niet alleen te voldoen aan de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, maar ook door innovatieve oplossingen te implementeren om deze voertuigen efficiënt en duurzaam over zee te vervoeren.

Uitdagingen zoals een tekort aan gespecialiseerde schepen en hoge transportkosten worden aangepakt door middel van strategische investeringen in hun eigen vloten en de ontwikkeling van geavanceerde technologieën. Naarmate de sector zich verder ontwikkelt, zullen duurzame en veilige scheepspraktijken de norm worden, ondersteund door gestandaardiseerde regelgeving en voortdurende innovaties. Deze ontwikkelingen dragen niet alleen bij aan het terugdringen van de wereldwijde uitstoot, maar betekenen ook een stap voorwaarts naar een duurzamere en milieuvriendelijkere toekomst voor de scheepvaartindustrie.

Bronnen

Fortune. (2024, January 11). BYD using purpose-built EV cargo ships to send cars to Europe. Retrieved from
https://fortune.com/europe/2024/01/11/byd-using-purpose-built-ev-cargo-ships-sendcars-europe-first-set-sail/

Technology Review. (2024, January 30). BYD is shipping electric cars from China. Retrieved from
https://www.technologyreview.com/2024/01/30/1087393/byd-shipping-electric-cars-ch
ina/

European Commission. (2024, May 14). 5 things you should know about electric cars. Retrieved from
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/5-things-you-should-know-about-electriccars-2024-05-14_en

Lighthouse. (n.d.). New rules needed for handling electric cars on board ships. Retrieved from
https://lighthouse.nu/en/whats-on/news/new-rules-needed-for-handling-electric-cars-on-boar
d-ships