vrachtindustrie

In 2023 keerde de containervaart geleidelijk terug naar het niveau van voor de crisis, maar het jaar was verre van normaal. De vrachttarieven daalden gestaag naar historische gemiddelden, terwijl problemen zoals havencongestie en transportknelpunten als gevolg van de post-Covid verstoringen in 2021 en 2022 grotendeels verdwenen. Dit resulteerde in een situatie van overaanbod, waarbij de macht langzaam verschoof naar verladers en exporteurs. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne had wereldwijde gevolgen en de inspanningen om de risico’s te beperken door minder afhankelijk te worden van een paar inkoopcentra leidden tot een herijking van de handelspatronen.

Over het algemeen was 2023 vol ups en downs, als een schip dat schommelt op de golven. Omdat er overal veranderingen plaatsvonden, moest de scheepvaartindustrie alert blijven en klaar zijn voor alle uitdagingen die op haar pad kwamen.

Overheersing van de maritieme markt en toekomstige uitdagingen

De oceaanhandel is een bruisend centrum van internationale handel, met maar liefst 80% van de goederen die over de golven reizen. Grootmachten als China, de Republiek Korea en Japan leiden de scheepsbouw en zijn goed voor maar liefst 93% van de totale tonnage, met China aan de leiding met maar liefst 47%. Ondertussen hebben de top 10 scheepvaartgiganten 83% van de containercapaciteit in handen, waarmee de dominante spelers op de markt duidelijk worden.

Op weg naar 2024 zal de zeevervoersmarkt naar verwachting een schat van ongeveer US$381,69 miljard bereiken, met de regio Azië-Pacific aan kop als snelst groeiende regio op de zeekaart. De sector wordt echter geconfronteerd met uitdagingen zoals een verouderende vloot, een daling in de scheepsbouw en stijgende kosten, vooral door de schaarste van bunkerbrandstof en prijspieken als gevolg van wereldwijde conflicten.

Congestie in de havens, verergerd door geopolitieke spanningen en milieufactoren zoals droogte, maakt de bevoorradingsketens nog complexer. Bovendien zorgen onevenwichtigheden in de handel en economische sancties voor containertekorten in sommige regio’s, waardoor handelsroutes onverwacht verschuiven.

Ondanks deze uitdagingen voorspelt Dynamo Weltweit Logistik een achtbaan van korte termijn vrachtprijsstijgingen en marktvolatiliteit gedurende 2024. Om door deze onzekere wateren te navigeren, is proactieve betrokkenheid vereist.

Laten we daarom eens duiken in de verwachte trends die de koers van de sector zullen bepalen en strategieën verkennen om door deze opwindende verschuivingen te navigeren.

vrachtindustrie

Verwachte trends

Een golf van scheepskracht

Bereid je voor op een vloedgolf van nieuwe schepen die de containervaart overspoelen in 2024, als een golf die op de kust beukt. Deze golf volgt op een periode van grote winsten voor rederijen, die een deel van hun extra geld hebben besteed aan het bestellen van gloednieuwe schepen. De omvang van deze golf is enorm, aangezien de capaciteit van de nieuw bestelde schepen gelijk is aan 27% van de wereldwijde vloot, die in oktober 2020 nog 8% bedroeg. Maar hier zit het addertje onder het gras: deze grote toename gebeurt net op het moment dat er een daling wordt verwacht in de hoeveelheid spullen die over de wereld moet worden verscheept, naar schatting zo’n 3% tot 4% voor zowel 2024 als 2025.

En er is meer. Veel van deze nieuwe schepen zijn megaschepen, de reuzen van de zee. Maar hier is het probleem: ze zijn niet erg flexibel in havens, wat het voor rederijen moeilijker maakt om te kiezen waar ze naartoe willen. Hoewel bedrijven kunnen proberen schepen te verplaatsen of oudere schepen van de hand te doen, hangt de schaduw van deze grote capaciteitstoename nog steeds over hun winsten en toekomstplannen.

Impact van milieuregels zoals het emissiehandelssysteem (ETS)

Regelgeving voor emissiebeheersing en de kosten van naleving spelen een grote rol bij het vormgeven van de containervaart in 2024. De scheepvaart wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen als gevolg van de torenhoge emissieniveaus die worden veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de ecologische voetafdruk te verkleinen, hebben regeringen en grote internationale clubs een aantal behoorlijk strenge regels opgesteld,
Een van de sterren van de show is het emissiehandelssysteem (ETS) van de Europese Unie.

Dus vanaf 1 januari 2024 moeten schepen die willen aanmeren in EU-havens een aantal koolstofcredits ophalen. En let op, het deel van de uitstoot dat ze moeten dekken gaat elk jaar omhoog, te beginnen bij 40% in 2024. En alsof dat nog niet genoeg is, voegt de EU nog een truc toe, het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), om de uitstoot te verminderen van dingen die de EU binnenkomen. Maar hier is de clou: al deze regels gaan de luchtvaartmaatschappijen veel geld kosten en ze werken al met behoorlijk krappe marges. Je kunt er dus zeker van zijn dat dit zal leiden tot hogere vrachttarieven en algemene kosten voor klanten.

Stel je dit eens voor: vervoerders en verladers zullen zich in alle bochten moeten wringen om met al deze regels om te gaan. Misschien gaan ze EU-havens wel mijden als de pest en gaan ze hun hele plan aanpassen, wat zou kunnen betekenen dat ze hun vaarschema’s en havenstops drastisch moeten wijzigen. En hier is nog een andere wending: als ze zich niet aan de regels houden, zouden ze wel eens een aantal van hun schepen kunnen verliezen.
van hun schepen, hoewel het er waarschijnlijk niet veel zullen zijn.

Geopolitieke spanningen en militaire conflicten

2024 belooft een toename van geopolitieke spanningen en militaire conflicten, met aanzienlijke gevolgen voor de containervaart. Deze scenario’s zouden kunnen leiden tot herstructurering en duplicatie van bevoorradingsketens, met verschuivingen in handelspatronen tot gevolg. Militaire conflicten, zoals de recente aanvallen op commerciële schepen in de Straat Bab el-Mandeb, kunnen een directe impact hebben op het zeevervoer. Taiwan zou in 2024 een hotspot kunnen zijn, vergelijkbaar met de situatie in Oekraïne. Dergelijke conflicten hebben niet alleen directe gevolgen voor de scheepvaart, maar kunnen ook leiden tot economische sancties en een herbeoordeling van handelspartnerschappen.

Handelsconflicten en economische sancties zullen de handelsstromen verstoren, waardoor westerse bedrijven op zoek gaan naar andere productielocaties om de risico’s te spreiden. Dit kan leiden tot een verschuiving naar “nearshoring” en het ontstaan van nieuwe handelsallianties tussen nabijgelegen landen. De toenemende investeringen in productiecapaciteit in Mexico, bijvoorbeeld, benadrukken deze verschuiving. Ondertussen worden de banden tussen Rusland en China sterker en steken Chinese bedrijven geld in Mexico om tarieven te omzeilen.

Dergelijke ontwikkelingen dwingen bedrijven om parallelle toeleveringsketens op te zetten die gericht zijn op zowel de Westerse als de Chinese markt. De complexiteit van deze situaties betekent dat oplossingen alleen kunnen worden gevonden via politieke onderhandelingen en bilaterale dialogen, waardoor de toekomst van de internationale maritieme handel in 2024 onzeker blijft.

Extreme weersomstandigheden en hun invloed op de scheepvaart

In 2024 wordt een ernstige El Niño voorspeld, wat kan leiden tot extreme weersomstandigheden die de internationale scheepvaart beïnvloeden. Lage waterstanden als gevolg van droogte hebben bijvoorbeeld gevolgen voor het Panamakanaal, waardoor de capaciteit voor volgeladen schepen afneemt. Ook de Rijn in Duitsland en de Grote Meren in de VS hebben te kampen met lage waterstanden, wat de binnenvaart voor uitdagingen stelt.
uitdagingen voor de binnenvaart.

Deze weersomstandigheden hebben gevolgen voor de containervaart, zoals kleinere volumes, veranderingen in handelspatronen en een grotere druk op alternatieve vervoerswijzen. Tijdens de congestie aan de Amerikaanse westkust door COVID-19 werden de havens aan de oostkust bijvoorbeeld bereikt via het Panamakanaal, maar door de lage waterstand worden zendingen nu teruggedrongen naar de westkust.

De beperkte capaciteit van de waterwegen zal ook leiden tot een verschuiving naar weg- en spoorvervoer, met hogere kosten en meer uitstoot tot gevolg. Verwacht wordt dat deze extreme weersomstandigheden de internationale scheepvaart in 2024 zullen blijven beïnvloeden.

De nieuwe wereldhandel: veranderingen en strategieën in 2024

In 2024 ondergaat het wereldhandelslandschap belangrijke transformaties die worden aangedreven door concepten als friendshoring, nearshoring, China + 1, ontkoppeling en risicovermindering. Terwijl China zijn positie als belangrijke speler in toeleveringsketens behoudt, zien we een verschuiving naar kortere en meer diverse toeleveringsketens met meer economische banden binnen politiek uitgelijnde blokken. Deze verschuiving heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe handelsroutes en partnerschappen, waarbij landen als Mexico en verschillende Aziatische landen een grotere rol spelen in de Amerikaanse handel.

Ondertussen verhuist een aanzienlijk deel van de productie van goedkope goederen naar andere landen, deels vanwege de stijgende lonen in China. Deze veranderingen resulteren in complexere toeleveringsketens, waar lokale kwesties internationale vertakkingen kunnen hebben. Chinese bedrijven investeren ook in buitenlandse bedrijven om sancties en invoerrechten te omzeilen, wat de verschuiving van productiecapaciteit verder stimuleert.

Voor de scheepvaartindustrie betekent dit de noodzaak om nieuwe diensten te introduceren en de vloot aan te passen aan de veranderende vraag.

Het veranderende gezicht van de wereldhandel

In het verleden domineerden westerse machten de wereldhandel, terwijl het Oosten vooral grondstoffen en betaalbare goederen leverde. Maar de tijden veranderen. China is het productiecentrum van de wereld geworden en opkomende spelers zoals India en de ASEAN-landen winnen aan belang. Als gevolg daarvan verschuift de economische focus naar het Oosten. Ondertussen staat Europa voor uitdagingen met trage groei en recessietrends, waardoor het afstand neemt van zijn eerdere wereldwijde dominantie. Wat betekent dit voor de scheepvaart? Bereid je voor op meer handel met deze groeiende markten. We zullen kleinere schepen nodig hebben om ons aan deze nieuwe trends aan te passen. Zet je schrap voor een transformerende reis terwijl we door deze veranderende wateren varen, op weg naar nieuwe kansen in de wereldhandel!

Varen naar duurzaamheid en circulaire zeeën

De scheepvaartindustrie hijst haar zeilen richting groenere horizonten, navigerend op de golven van duurzaamheid en circulariteit. Nu de emissieregelgeving steeds strenger wordt, zetten grote scheepvaartgiganten koers naar netto nul emissies in 2040 of 2045. Maar het gaat niet alleen maar van een leien dakje – er is een vloedgolf van vraag van grote spelers in de export, detailhandel en productie naar milieuvriendelijke oplossingen.
productie naar milieuvriendelijke oplossingen. Van energiezuinige scheepsontwerpen tot het langzame en gestage ritme van langzaam varen, bedrijven varen mee op de groene golf. En laten we de reis naar circulaire toeleveringsketens en omgekeerde logistiek niet vergeten, waarbij afval een nieuwe aanloophaven vindt.

De maritieme markt van 2024 is als een grote oceaan vol uitdagingen en kansen, van groene doelen tot regels en een aantal golvende situaties zoals geopolitieke spanningen en problemen met de toeleveringsketen. Maar maak je geen zorgen! Door nieuwe ideeën te omarmen, milieuvriendelijk te zijn en met een positieve instelling aan de slag te gaan, kunnen we door deze ups en downs loodsen en op weg gaan naar een
betere, milieuvriendelijkere toekomst voor de wereldwijde scheepvaart. Dus laten we samen de zeilen bijzetten, klaar om alles wat op ons pad komt aan te pakken met intelligentie, flexibiliteit en een gedeelde toewijding om onze reis soepel te laten verlopen!

Sources

Bhonsle, J., & Bhonsle, J. (2024, 30 januari). Trends and Outlook for Container Shipping Industry in 2024. Marine Insight.
https://www.marineinsight.com/maritime-law/trends-and-outlook-for-container-shipping-industry-in-2024/

Vitale, C. (2023, 8 december). Shipping experts explain why 2024 will be a “painful” season. Ship Technology.  https://www.ship-technology.com/news/shipping-experts-explain-why-2024-will-be-apainful-season-for-shipping/

Logistik, D. W. (2024, 11 maart). Ocean Freight Market Update & Forecast for 2024.  https://www.linkedin.com/pulse/ocean-freight-market-update-forecast-2024-dynamo-weltweit-logistik-w2rme/

The AI Journal. (2024, 3 januari). Maritime Safety System Global Market Report 2024: Market to Surpass $25 Billion by 2028 Due to Increase Maritime Security and Piracy Issues – Long-term Forecast to 2033 – ResearchAndMarkets.com.
https://aijourn.com/maritime-safety-system-global-market-report-2024-market-to-surpass-25-billion-by-2028-due-to-increase-maritime-security-and-piracy-issues-long-term-forecast-to-2033-researchandmarkets-com/

Bolloré Logistics. (z.d.).
https://www.bollore-logistics.com/en/news/2024-a-challenging-year-for-air-and-ocean-freight-market/