Avoid cargo loss

De fundamentele redenen van verlies of beschadiging van lading

Tijdens het transportproces, waarbij verschillende partijen van de fabriek tot de eindbestemming betrokken zijn, kan lading verloren gaan en beschadigd raken. Het is cruciaal om de potentiële risico’s te onderkennen en passende maatregelen te nemen om uw lading doeltreffend te beveiligen. Door de veel voorkomende oorzaken van verlies van lading te begrijpen, kunt u de kans op dergelijke incidenten verkleinen.

Veel voorkomende oorzaken

  • Waterschade en condensatie: Turbulent water tijdens zeereizen kan de lading blootstellen aan vocht. Temperatuurschommelingen in de container kunnen leiden tot condensatie, waardoor de lading nat wordt. Bovendien kunnen kleine gaatjes in de container het binnendringen van water mogelijk maken.
  • Onjuiste vastzetting en opvulling: Inadequate vastzettechnieken kunnen ertoe leiden dat de lading verschuift, met schade tot gevolg. Factoren die bijdragen tot onjuiste vastzetting zijn onder meer ongelijke gewichtsverdeling, extreem zware lading, onjuiste belading van pallets, slechte vastzetmethoden en onjuist gebruik van bevestigingsmateriaal.
  • Onjuiste stuwage en gewichtsverdeling: Ladingverlies kan het gevolg zijn van onevenwichtige of onjuiste stuwage. Als het gewicht niet gelijkmatig over de container wordt verdeeld, kan dit leiden tot instabiliteit en mogelijke schade tijdens het vervoer.
  • Stoten van de container: De container kan tijdens de behandeling of als gevolg van externe factoren schokken oplopen, wat kan leiden tot verlies of beschadiging van de lading. Dergelijke schokken kunnen zich voordoen als bij het laden en lossen niet de nodige zorgvuldigheid wordt betracht.
  • Gebrek aan kennis: Het niet naleven van richtlijnen en voorschriften voor het vastsjorren en vastzetten van lading kan bijdragen aan incidenten met ladingverlies. Het is belangrijk op de hoogte te blijven en de aanbevolen praktijken te volgen om de lading goed te beschermen.
  • Kostenbeheersing: Economische beperkingen en kostenbesparende maatregelen kunnen de kwaliteit van het vastzetten van de lading in gevaar brengen. Minder investeringen in beveiligingsmateriaal of -apparatuur kunnen het risico op verlies of beschadiging van de lading vergroten.
  • Ernstige weersomstandigheden: Ongunstige weersomstandigheden kunnen een aanzienlijk risico vormen voor de lading, indien daarop niet geanticipeerd of voorbereid. Het niet in aanmerking nemen van de kenmerken van het schip en het gedrag van het weer kan leiden tot potentiële verliezen.

Verlies van lading beperken

Door de juiste methoden voor het vastzetten van de lading toe te passen, kunnen veel problemen in verband met verlies van lading worden voorkomen. Wij bieden een uitgebreid assortiment hoogwaardige sjormaterialen om uw lading veilig te vervoeren en het risico op verlies of beschadiging tot een minimum te beperken.

Conclusie

Verlies en beschadiging van lading kan ernstige gevolgen hebben voor bedrijven die betrokken zijn bij transport. Inzicht in de oorzaken, zoals waterschade, onjuiste vastzetting, onvoldoende gewichtsverdeling, botsingen met containers, gebrek aan kennis, kostenbeheersing en zware weersomstandigheden, is essentieel voor het nemen van proactieve maatregelen om incidenten te voorkomen.

Door prioriteit te geven aan een goede ladingzekering en gebruik te maken van betrouwbare sjormaterialen, kunt u het risico op verlies van lading aanzienlijk beperken en uw waardevolle zendingen beschermen.